CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành sản phẩm

1.  Chúng tôi tiếp nhận sửa đồ cho khách hàng khi mua hàng tại thương hiệu thời trang ChamCham của chúng tôi :

2.  Thời gian sửa đồ tùy thuộc vào mức độ phức tạp của sản phẩm

3.  Chi phí sửa đồ tùy thuộc vào mức độ phức tạp của sản phẩm

4.  Mọi chi phí vận chuyển phát sinh do khách hàng tự chi trả. 

* Các chính sách có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.

Zalo